خرید و فروش دامین (دامنه) چت روم

برای خرید دامین چت روم مراحل زیر را دنبال کنید.

اولین گام استارت هر چت رومی انتخاب نام دامین کوتاه - مختصر و جذاب است. اگر به طور موشکافانه در گوگل چت رومهای موفق را بررسی کنید می بینید که دامین این سایت ها جذاب و به لحاظ تایپ آدرس چت روم دامین مختصری است.گروه طراحی سایت به آی تی در اولین گام نیز همراه مشتریان شده و با خریداری دامین های جذاب چت روم از صاحبانشان , انتخاب و خرید یک دامین خوب را نیز در اختیار مشتریان قرار داده است.

قیمت دامین چت رومها بر اساس اینکه همراه با چت روم BehIT خریداری شود و یا به طور مستقل خریداری شود متفاوت است.

پیشنهاد می شود اگر هنوز چت رومی خریداری نکرده اید از این بخش چرا چت روم با طراحی BehIT بازدید نمایید. انتخاب دامین چت روم بدون نرم افزار چت روم:
   انتخاب دامین چت روم همراه با نرم افزار چت روم:
   
   
نام و نام خانوادگی:
   
  تلفن همراه:
   
  کد ملی:
   
ایجاد شناسه ایرنیک جدید   شناسه ایرنیک ( هندل ) جهت انتقال دامین:
   
  نام کارگزار 1 ( DNS 1 ) :
   
  نام کارگزار 2 ( DNS 2 ) :
   
  ایمیل:
   
   
توضیحات:
   
مبلغ فاکتور: